Rehabilitacja wzroku

REHABILITACJA WZROKU W OŚRODKU DZIENNYM

Rehabilitacja wzroku przeznaczona dla pacjentów mających problemy z widzeniem. Ma na celu poprawę umiejętności posługiwania się wzrokiem przez osoby słabowidzące w celu polepszenia ich funkcjonowania w życiu codziennym.

  • Dla kogo?

Rehabilitacji wzroku podlegają upośledzenia widzenia i ślepota, sklasyfikowane w wykazie schorzeń ICD-10 pod kodami H53 i H54.

  • Skierowanie
  • Skierowanie na rehabilitację jest ważne dopóki nie ustanie przyczyna, dla której zostało wystawione.

  • Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym.

  • Zakres świadczeń
  • Terapia widzenia lub ortoptyki,

  • Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,

  • Tyflopedagogika,

  • Terapia zajęciowa.

Gdzie jesteśmy? – Rehabilitacja wzroku

Oświęcim Solna - Euro-Med Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Solna 4
32-600 Oświęcim
Godziny otwarcia:
poniedziałek, piątek: 8:00 - 18:00
wtorek. czwartek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 19:00
tel.: 665 130 650
e-mail: or.oswiecim.s@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Rehabilitacja wzroku
- Rehabilitacja słuchu i mowy
- Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego