Rehabilitacja ogólnoustrojowa

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU DZIENNYM

Rehabilitacja ogólnoustrojowa skierowana jest do pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, wymagających kompleksowych i wszechstronnych działań terapeutycznych, mających na celu możliwie najwyższe usprawnienie lub przywrócenie do sprawności.

Kwalifikacją do rehabilitacji ogólnoustrojowej są wszelkie stany po urazach, złamaniach, zabiegach operacyjnych, schorzeniach przewlekłych, neurologicznych czy onkologicznych.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku dziennym wystawiane jest przez oddział, z którego zostaje wypisany Pacjent:
• Urazowo-ortopedyczny
• Chirurgiczny
• Neurochirurgiczny
• Neurologiczny
• Reumatologiczny
• Chorób wewnętrznych,
• Onkologiczny,
• Urologiczny
• Pediatryczny,
• Endokrynologii dziecięcej,
• Diabetologii dziecięcej,
• Rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
• Ginekologiczny.
Ponad to, skierowanie może zostać przez poradnię:
• Rehabilitacyjną,
• Urazowo – Ortopedyczną,
• Neurologiczną,
• Reumatologiczną,
• Wad postawy,
• Endokrynologii dziecięcej,
• Diabetologii dziecięcej,
• Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Skierowanie na rehabilitację jest ważne dopóki nie ustanie przyczyna, dla której zostało wystawione – nie trzeba odnawiać go po 12 miesiącach.
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym to od 15 do 30 dni zabiegowych – dla jednego pacjenta wynosi on zatem od 3 do 6 tygodni, średnio pięć zabiegów dziennie u jednego pacjenta.
Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękami limfatycznymi wynosi do 40 dni w roku kalendarzowym.
W ramach świadczeń jednemu pacjentowi przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje przede wszystkim:
• Wizytę początkową kwalifikującą na zabiegi,
• Świadczenia z zakresu fizykoterapii
• Świadczenia z zakresu kinezyterapii,
• Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej,
• Świadczenia z zakresu terapii zajęciowej,
• Końcową wizytę lekarską, podczas której weryfikowany jest proces rehabilitacji.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym trwa minimum trzy godziny dziennie dla jednego pacjenta.