Rehabilitacja Kardiologiczna

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

Rehabilitacja kardiologiczna jest działaniem zmniejszającym zaburzenia chorobowe oraz ryzyko dalszego niekorzystnego przebiegu choroby.
Podczas rehabilitacji usprawnianie pacjenta jest ściśle powiązane z zapobieganiem powtórnego występowania chorób układu krążenia, a także kształtowaniem prozdrowotnego stylu życia.

 • Dla kogo?

Rehabilitacji kardiologicznej podlegają schorzenia:

 • samoistne (pierwotne) nadciśnienie,
 • choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca,
 • przewlekła choroba niedokrwienna serca,
 • kardiomiopatie po zabiegach kardiochirurgicznych i plastyce naczyń wieńcowych.
 • Skierowanie

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną można uzyskać z:

 • Poradni Kardiologicznej,
 • Poradni Rehabilitacyjnej,
 • Oddziału Kardiologicznego,
 • Oddziału Kardiochirurgii,
 • Oddziału Chorób Wewnętrznych.
 • Zakres świadczeń

Rehabilitacja kardiologiczna obejmuje w szczególności:

 • badanie wysiłkowe układu sercowego na cykloergometrze wraz z oceną,
 • trening interwałowy na cykloergometrze,
 • ćwiczenia ogólnouprawniające prowadzone w grupie,
 • poradę lekarza,
 • poradę psychologiczną,
 • poradę dietetyka,
 • poradę specjalisty rehabilitacji ruchowej.