Rehabilitacja słuchu i mowy

REHABILITACJA SŁUCHU I MOWY W OŚRODKU DZIENNYM

Rehabilitacja Słuchu i Mowy obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczna opiekę terapeutyczną nad pacjentami mającymi problemy ze słuchem i zaburzeniami mowy.

  • Dla kogo?

Rehabilitacji słuchu oraz mowy podlegają zaburzenia rozwoju mowy i języka, ubytek słuchu, dysartria, nieklasyfikowane zaburzenia percepcji słuchowej, nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej, wrodzona wada rozwojowa ucha, głuchota, dysfazja i afazja, dysleksja i aleksja, apraksja.

  • Skierowanie

Skierowanie na rehabilitację słuchu i mowy może być wystawione przez lekarza oddziału lub poradnię:

• laryngologiczną
• otolaryngologiczną
• otolaryngologicznej dziecięcą
• audiologii i foniatrii
• audiologiczną
• foniatryczną, neurologiczną
• rehabilitacyjną

  • Zakres świadczeń

Rehabilitacja obejmuje w szczególności:

• Diagnozę i terapię surdologopedyczną i logopedyczną,
• Trening słuchowy,
• Usprawnianie psychoruchowe,
• Terapię psychologiczną.

Świadczenia udzielane są zarówno dzieciom, jak i dorosłym. W przypadku rehabilitacji dzieci terapeuta ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, instruktażu co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym.

Gdzie jesteśmy? – Rehabilitacja słuchu i mowy

Oświęcim Solna - Euro-Med Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Solna 4
32-600 Oświęcim
Godziny otwarcia:
poniedziałek, piątek: 8:00 - 18:00
wtorek. czwartek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 19:00
tel.: 665 130 650
e-mail: or.oswiecim.s@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Rehabilitacja wzroku
- Rehabilitacja słuchu i mowy
- Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego