Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

REHABILITACJA OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Z dniem 1 lipca 2018 roku weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jest to ustawa umożliwiająca korzystanie ze świadczeń poza kolejnością, zwiększająca środki finansowe na leczenie oraz dostęp do wyrobów medycznych.

Ustawa zawiera szczególne uprawnienia mające ułatwić życie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności takie jak :
• zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych,
• korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywania się w aptece bez kolejki,
• korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
• zniesienie limitów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Jak uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?
O takie orzeczenie może się starać osoba, która ma więcej niż 16 lat, ma naruszoną sprawność organizmu i przez swoje ograniczenia jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,
• wymaga opieki lub pomocy od innych,
• ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu — na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.
• jest osobą całkowicie zależną od opieki innych osób przez więcej niż 12 miesięcy (na przykład wymaga pielęgnacji, karmienia, mycia).

Kto może złożyć wniosek
• osoba niepełnosprawna — jeśli ma więcej niż 18 lat,
• rodzic, opiekun prawny albo kurator — jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest ubezwłasnowolniona,
• kierownik ośrodka pomocy społecznej — jeśli zgodzi się na to osoba niepełnosprawna, jej rodzic, opiekun prawny albo kurator.
Wymagane dokumenty
1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. zaświadczenie lekarskie stanie zdrowia
3. dokumenty, które potwierdzające stan zdrowia:
◦ dokumentacja medyczna — na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
◦ inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. np. opinia psychologiczno-pedagogiczna.
Gdzie złożyć wniosek?
W powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu:
• stałego pobytu (zameldowania),
• pobytu — czyli : poza miejscem zameldowania dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu albo u rodziny), jeśli jesteś osobą bezdomną, w zakładzie karnym albo poprawczym, w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia.

Co dalej ??
Po złożeniu dokumentów wnioskujący otrzymuje pismo z informacją o terminie posiedzenia
• do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku,
• do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku — jeśli okaże się, że sprawa jest skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie o czym również poinformuje.

Jeśli wnioskodawca nie może przyjść na posiedzenie, na przykład przez nagłą chorobę albo wypadek, i jeśli:
• usprawiedliwi nieobecność do 14 dni od dnia, kiedy miało być posiedzenie — zespół wyznaczy nowy termin posiedzenia,
• nie usprawiedliwi swojej nieobecności — zespół nie rozpatrzy sprawy.
Orzeczenie
Orzeczenie do 14 dni kalendarzowych od posiedzenia zostaje wysłane pocztą na adres podany we wniosku lub można odebrać osobiście, jeśli zostało to przekazane w trakcie posiedzenia. W przypadku kiedy pojawiają się tzw. braki formalne, zespół prosi o uzupełnienie dokumentacji i wyznaczy termin realizacji.

Gdzie jesteśmy?

Tychy - Ośrodek Rehabilitacji Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Zgrzebnioka 22
43-100 Tychy
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 21:00
Kontakt:
tel.: 32 329 61 52
tel.: 693 133 221
e-mail: or.tychy@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Poradnia kardiologiczna
- Poradnia rehabilitacyjna
- Poradnia logopedyczna
- Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
- Fizjoterapia ambulatoryjna
Racibórz - Ośrodek Rehabilitacji Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Zamkowa 4
47-400 Racibórz
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 21:00
tel.: 695 906 348
e-mail: or.raciborz@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej
- Poradnia rehabilitacyjna
- Fizjoterapia ambulatoryjna
Częstochowa - Ośrodek Rehabilitacji Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Botaniczna 32
42-216 Częstochowa
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7:00 - 21:00
tel.: 34 362 44 81
e-mail: or.czestochowa@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Poradnia rehabilitacyjna
- Fizjoterapia ambulatoryjna
Ruda Śląska - Centrum Leczenia Zimnem Sp. J. Magdalena Grodzka
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Niedurnego 50d
41-709 Ruda Śląska
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
tel.: 32 244 34 37
tel.: 603 642 800
e-mail: or.ruda.sl@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Poradnia Rehabilitacyjna
- Fizjoterapia ambulatoryjna
Oświęcim Solna - Euro-Med Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Solna 4
32-600 Oświęcim
tel.: 665 130 650
e-mail: or.oswiecim.s@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
Klimontów - Ośrodek Rehabilitacji Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sandomierska 61
27-640 Klimontów
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 18:00
Kontakt:
tel.: 605 185 600
e-mail: or.klimontow@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Fizjoterapia Ambulatoryjna
Kielce - Ośrodek Rehabilitacji Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Prosta 42
25-371 Kielce
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
Kontakt:
tel.: 605 338 300
e-mail: or.kielce@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym