AKTUALNOŚCI

Godziny otwarcie sklepów

Informujemy , że w najbliższych dniach nastąpią zmiany w funkcjonowaniu sklepów zaopatrzenia ortopedycznego w okresie świątecznym.

 • 40-749 Katowice-Murcki, ul. Sokołowskiego 2 – 24.12.2020 – 31.12.2020 – sklep nieczynny.
 • 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 50d – 21.12.2020 – 31.12. 2020 – sklep nieczynny.
 • 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19 – 24.12.2020, 29.12.2020 – 31.12.2020 – sklep nieczynny.
 • 42-216 Częstochowa, Botaniczna 32 – 21.12.2020 – 28.12.2020 oraz 31.12.2020 – sklep nieczynny.
 • 43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11 – 24.12.2020, 28.12.2020 oraz 30.12.2020 – sklep nieczynny.
 • 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 – 24.12.2020 – sklep nieczynny.
 • 32-600 Oświęcim, ul.Wysokie Brzegi 4 – 24.12.2020, 31.12.2020 – sklep nieczynny.
 • 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22- 24.12.2020, 31.12.2020 – sklep nieczynny.
 • 32-050 Skawina, ul. Niepodległości 12 – 23.12.2020 – 31.12. 2020 – sklep nieczynny.

Szanowni Pacjenci!


Serdecznie zapraszamy do naszych sklepów zaopatrzenia ortopedycznego:

43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42,

40-749 Katowice-Murcki, ul. Sokołowskiego 2,

42-216 Częstochowa, ul. Botaniczna 32,

43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11,

43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19,

41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 50d,

32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4,

32-050 Skawina, ul. Niepodległości 12,

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22.

Godziny otwarcia sklepów

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że w dniach od 13 do 17 lipca, czynne będą następujące sklepy zaopatrzenia ortopedycznego:

43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42,

40-749 Katowice-Murcki, ul. Sokołowskiego 2,

32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4,

32-050 Skawina, ul. Niepodległości 12

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22,

41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 50d,

42-216 Częstochowa, ul. Botaniczna 32.

43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11 – będzie czynny w dniach 13, 14 i 16 lipca.

Godziny otwarcia sklepów

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że w dniach od 6 do 10 lipca, czynne będą następujące sklepy zaopatrzenia ortopedycznego:

43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42,

40-749 Katowice-Murcki, ul. Sokołowskiego 2,

43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11,

32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4,

32-050 Skawina, ul. Niepodległości 12

34-200 Sucha Beskidzka,  ul. Szpitalna 22,

41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 50d,

42-216 Częstochowa, ul. Botaniczna 32 – sklep będzie czynny w dniach  7, 8 i 10 lipca.

Godziny otwarcia sklepów Euro-Med

43-100 Tychy, Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 – sklep czynny w dniach 29.06-03.07.2020.

40-749 Katowice-Murcki, ul. Sokołowskiego 2 – sklep czynny w dniach 29.06-03.07.2020.

32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4 – sklep czynny w dniach 29.06-03.07.2020.

43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11 – sklep czynny w dniach 29.06-03.07.2020.

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 – sklep czynny w dniach 29.06-03.07.2020. .

41-709 Ruda Ślaska, ul. Niedurnego 50D – sklep czynny w dniach 29.06-03.07.2020. .

32-050 Skawina, ul. Niepodległości 12 – sklep czynny w dniach 29.06-03.07.2020.

42-216 Częstochowa, ul. Botaniczna 32 – sklep czynny w dniach 30.06, 01.07.i 03.07.2020

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – krok po kroku

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń.

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że:

 • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację zapisów ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne zabezpieczono dodatkowe środki. Narodowy Fundusz zdrowia zwiększył swój plan finansowy o dodatkowe 1 509 918 tys. zł.  Pieniądze, które pochodzą ze zwiększonego wpływu składki oraz rezerwy ogólnej zostaną przeznaczone m. in. na realizację zapisów ustawy tj. wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych, bezlimitową rehabilitację osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez zwiększanie wartości już obowiązujących umów lub zawieranie nowych kontraktów.

Np. na bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych przeznaczono 225 milionów zł. (to środki pochodzące z rezerwy ogólnej Funduszu). Z kolei na zaopatrzenie w wyroby medyczne przeznaczono kwotę 138,5 mln zł, która umożliwi realizację prawa do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na te wyroby).

Pieniądze trafiły już do oddziałów wojewódzkich NFZ.

Link do źródła: https://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci,328.html

UDAR – JAK GO ROZPOZNAĆ?

Udar mózgu jest bardzo poważną chorobą naczyniową mózgu i stanowi 80% wszystkich udarów. W medycynie udar mózgu uznawany jest za jeden z największych problemów, prowadzących nie rzadko do śmierci i dotkliwej ułomności pacjentów, którzy ukończyli 40. rok życia. Udar mózgu polega na zwężeniu światła naczynia, które doprowadza krew do pewnego obszaru mózgu. Nie należy lekceważyć żadnych, nawet najmniejszych objawów wskazujących na chorobę, ponieważ może to prowadzić do przykrych konsekwencji. Istotna jest umiejętność rozróżniania symptomów i udzielenie jak najszybciej pierwszej pomocy, tutaj liczy się każda sekunda

JAK CZĘSTO WYSTĘPUJE UDAR MÓZGU?

W krajach rozwiniętych każdego roku na udar mózgu zapadają 2 na 1000 osób w populacji ogólnej, ale aż 10 na 1000 osób po 65. roku życia. Udar niedokrwienny występuje najczęściej u osób starszych, natomiast udar krwotoczny zdarza się nierzadko w młodym wieku, jeśli przyczyną są wady budowy ściany tętnic.

CO ROBIĆ W RAZIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW?

Każdy udar mózgu, nawet z niewielkimi objawami, jest stanem zagrożenia życia i wymaga jak najszybszego leczenia w szpitalu, najlepiej na tzw. oddziale udarowym, wyspecjalizowanym w opiece nad chorymi z udarem. Dotyczy to także napadu przemijającego niedokrwienia mózgu (nawet krótkotrwałego), ponieważ bardzo często poprzedza on o kilka godzin lub dni udar mózgu.

Komórki mózgu są bardzo wrażliwe na niedotlenienie i zaczynają umierać już po 4 minutach od wystąpienia udaru. Wielu chorych kwalifikuje się do leczenia, które może odwrócić lub znacznie ograniczyć skutki udaru, pod warunkiem, że leczenie to zostanie zastosowane nie później niż 3 godziny od początku udaru. Liczy się zatem każda sekunda i najważniejsze, co można i należy zrobić, podejrzewając udar mózgu u siebie lub innej osoby, to jak najszybciej zadzwonić po pogotowie ratunkowe. Jak najszybsze dotarcie do szpitala może uratować życie lub uchronić przed ciężką niepełnosprawnością.

UDAR MÓZGU – FIZJOTERAPIA

Zastosowanie fizjoterapii jest celowe oraz uzasadnione zawsze wtedy, gdy zaburzeniu ulega automatyczna, dowolna lub odruchowa kontrola ruchu, która przejawia się jako bezwład lub niedowład. Fizjoterapiaznajduje zastosowanie w zaburzeniach koordynacji, kontroli napięcia mięśniowego oraz przy pojawieniu się niekontrolowanych ruchów (dystonia, klonusy, drżenia). Rehabilitacjajest procesem długotrwałym, ale zwykle największa poprawa stanu pacjenta uzyskiwana jest do 6 miesiąca po udarze, zatem musi być prowadzona w sposób prawidłowy. Często dobór metod fizjoterapeutycznych i współpraca pacjenta przesądzają o jakości jego dalszego życia. Fizjoterapia jest główną metodą leczenia chorych po udarze mózgu po zakończeniu leczenia w okresie ostrym. Fizjoterapia jest bardzo zróżnicowanym środkiem leczniczym, który jest stosowany u chorych po przebytym udarze mózgu w trzech głównych postaciach: kinezyterapii (leczenie ruchem), fizykoterapii (leczenie bodźcami fizykalnymi) i masażu.

BADANIA KOMPUTEROWE – WYWIAD

Wywiad z fizjoterapeutką Moniką Kijas, która od ponad 10 lat zajmuje się rehabilitacją dzieci
i młodzieży. Obecnie Pani Monika swoją pracę wykonuje w tyskim Centrum Leczenia Skolioz gdzie
z pasją i pełnym zaangażowaniem, dba o dobro pacjentów oraz dąży do poprawy zdrowia i jakości ich życia. W pracy wyróżniała ją przede wszystkim nieszablonowość oraz indywidualne podejście do pacjenta.

Wywiad z fizjoterapeutką Moniką Kijas, która od ponad 10 lat zajmuje się rehabilitacją dzieci
i młodzieży. Obecnie Pani Monika swoją pracę wykonuje w tyskim Centrum Leczenia Skolioz gdzie
|z pasją i pełnym zaangażowaniem, dba o dobro pacjentów oraz dąży do poprawy zdrowia i jakości ich życia. W pracy wyróżniała ją przede wszystkim nieszablonowość oraz indywidualne podejście do pacjenta.

-Kiedy rodzice powinni zabrać swoje dziecko na badanie pod kątem wad postawy?

-Biorąc pod uwagę, iż wszelkie odstępstwa od prawidłowego wzorca postawy powodują nie tylko zmianę sylwetki dziecka, ale także zaburzają prawidłowe funkcjonowanie organizmu to im wcześniej rodzice skierują się z dzieckiem do specjalisty tym lepiej. Wczesne wykrycie wad pozwala na ich niwelowanie pod wpływem prowadzonej rehabilitacji ale daje też możliwość monitorowania ich przebiegu wraz ze wzrostem dziecka. Każda nieprawidłowość w sylwetce dziecka, która niepokoi rodziców jest warta konsultacji, aby ustalić czy mamy do czynienia jeszcze z normą fizjologiczną czy już patologią. Należy pamiętać że najtrudniejsze do wyprowadzenia są nieprawidłowe nawyki postawy im wcześniej wyuczymy dziecko jak poprawnie wykonywać rozmaite czynności życia codziennego, tym większe zabezpieczenie na dalszy rozwój dostanie. Najczęściej wady postawy zauważane są przez rodziców u dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym kiedy zmienia się tryb życia dziecka. Jeżeli dodamy do tego nieprawidłowy sposób trzymania sylwetki w czasie odrabiania lekcji, siedzenia przy biurku to zwiększa się zagrożenie występowania wad postawy u dziecka.

-W jakim wieku najlepiej wykonać dziecku badanie komputerowe postawy ciała?

Ze względu na przebieg, badanie wykonujemy u dzieci powyżej 3 roku życia, a najlepsze wyniki otrzymujemy u dzieci powyżej 5 roku życia. Natomiast jeżeli rodzice dzieci młodszych są zaniepokojeni w postawie ich pociech to zapraszamy również na konsultacje z naszym fizjoterapeutą, który oceni, czy jest się czym przejmować, albo zastosuje odpowiednią terapię w celu ich wykluczenia.

-Jak wyglądają badania komputerowe postawy ciała ? Czy są to badania bezbolesne dla dziecka ?

-Badanie komputerowe jest bezbolesne i bezinwazyjne. Proszę nie mylić badania komputerowego
z badaniem RTG bo to całkiem co innego.

Badanie komputerowe polega na wzrokowej ocenie prawidłowej postawy ciała dziecka. Następnie komputerową kamerką wideo wykonujemy zdjęcie w dwóch płaszczyznach ciała: czołowej (tył)
i strzałkowej (bok), które jest obliczane w programie komputerowym dając nam możliwość wykrycia wad postawy. Ostatni etap to badanie na macie tensometrycznej, która daje nam ocenę statyczną rozkładu nacisku stóp na podłoże. Po badaniu rodzic od razu dostaje wynik badania oraz wskazówki od fizjoterapeuty co do dalszego postępowania, konieczności konsultacji u lekarzy specjalistów czy wskazania do wdrożenia rehabilitacji.

Nieinwazyjność badania pozawala na jego częste powtarzanie, monitorowanie samego rozwoju wad jak i przebiegu procesu rehabilitacji

-Czy rodzice mają możliwość bycia z dzieckiem podczas badania ?

-Jak najbardziej, obecność rodzica bądź opiekuna jest wymagana ze względu na konieczność rozebrania się dziecka do bielizny. Ważne jest też, aby rodzic usłyszał dokładnie to co zauważamy podczas badania, jakie są nieprawidłowości, co dalej robić, gdzie się skierować. Takie informacje od nas rodzic dostaje.

-Jak długo Pani pracuje  z dziećmi? Czy zawsze dzieci chcą współpracować? Jak je zachęcić?

-Od początku swojej pracy zawodowej pracuję z dziećmi, czyli już ponad 10 lat. Czy dzieci zawsze chcą współpracować… nie, nawet bardzo często nie chcą współpracować bo ćwiczenia rehabilitacyjne to nie to samo co granie w piłkę czy bieganie i skakanie. W wadach dużego stopnia ćwiczenia często stabilizują wadę i zabezpieczają przed pogłębianiem, wiec tym bardziej dziecko musi być motywowane do ciągłej pracy nad sobą. Wady postawy nie bolą, szczególnie te mniej poważne wiec trudno wytłumaczyć dziecku dlaczego ma systematycznie wykonywać ćwiczenia. Jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem
w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym to warto dodać elementy zabawy, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem starszym ważne jest jego uświadamianie. Ja zawsze powtarzam rodzicom, że to z dzieckiem pracuję i ono przede wszystkim ma wiedzieć i rozumieć dlaczego coś robi, i w czym to pomoże. Jednak świadomy rodzic, rodzic zaangażowany to połowa sukcesu ze współpracy z dzieckiem. Dużo zrozumienia, dużo uśmiechu i mamy satysfakcję jak dzieci chwalą się, że potrafią coś więcej na zajęciach sportowych niż ich rówieśnicy albo poprawiają się stopnie skrzywień.

-Czy zgodzi się Pani ze stwierdzeniem że „im wcześniej tym lepiej” ? Czy jeśli rodzice zauważą pierwsze objawy złej postawy powinni od razu zgłosić się do specjalisty ?

-Jak najbardziej. Rodzic spędza z dzieckiem najwięcej czasu, wiec jeżeli tylko w sylwetce dziecka zauważa jakieś nieprawidłowości powinien zwrócić się do specjalisty o poradę. Nie każda nieprawidłowość jest poważną wadą postawy, nie każda asymetria w sylwetce dziecka jest skoliozą. Często nieprawidłowe nawyki ruchowe powodują nieprawidłowe napięcia mięśniowe bez poważnych zmian w układzie kostnym dlatego im szybciej dziecko zbadamy tym szybciej możemy zastosować odpowiednią rehabilitację i niwelować te nieprawidłowości zabezpieczając przed poważnymi zmianami.

KRIOTERAPIA

Krioterapia czyli leczenie zimnem to jeden z zabiegów fizykoterapeutycznych, który przynosi bardzo dobre efekty lecznicze. Polega na oddziaływaniu na organizm niskimi temperaturami- jest to termiczny szok który uruchamia reakcję organizmu która jest korzystna w leczeniu wielu schorzeń. Leczenie zimnem powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, ma działanie przeciwbólowe zmniejsza obrzęki, polepsza ruchomość stawów oraz zwiększa napięcie mięśniowe. Jest to skuteczna forma leczenia, pozwalająca przywrócić sprawność oraz poprawić zdrowie. Wyróżnia się krioterapię miejscową oraz ogólnoustrojową.

KRIOTERAPIA

Krioterapia czyli leczenie zimnem to jeden z zabiegów fizykoterapeutycznych, który przynosi bardzo dobre efekty lecznicze. Polega na oddziaływaniu na organizm niskimi temperaturami- jest to termiczny szok który uruchamia reakcję organizmu która jest korzystna w leczeniu wielu schorzeń. Leczenie zimnem powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, ma działanie przeciwbólowe zmniejsza obrzęki, polepsza ruchomość stawów oraz zwiększa napięcie mięśniowe. Jest to skuteczna forma leczenia, pozwalająca przywrócić sprawność oraz poprawić zdrowie. Wyróżnia się krioterapię miejscową oraz ogólnoustrojową.

Krioterapia miejscowa polega na nawiewie na wybraną powierzchnię ciała par azotu (–176ºC), dwutlenku węgla (–70ºC) lub oziębionego powietrza (–25ºC) przez okres około 3 minut.

Krioterapia ogólnoustrojowa polega na poddaniu całego ciała przez krótki czas (do 3 minut) działaniu bardzo niskich temperatur (od –160 do –100 °C).

Wskazania:

stwardnienie rozsiane
ostre i przewlekłe choroby stawów i chrząstek stawowych
zespół bolesnego barku
stany pourazowe
osteoporoza
leczenie depresji
zwichnięcia
niedowłady i przykurcze spastyczne kończyn w wyniku schorzeń o podłożu neurologicznym i ortopedycznym
Przeciwskazania:

niedoczynność tarczycy
infekcje
ciężkie choroby serca
czynny proces gruźliczy, grypa, zapalenie płuc
stany gorączkowe
nieleczone nadciśnienie krwi
Krioterapia w Ośrodku Medycznym w Rudzie Śląskiej wykonywana jest bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ, a także jako usługi prywatne.