Psychiatria dla dzieci i młodzieży

PSYCHIATRIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zajmuje się kompleksowym wsparciem w schorzeniach i zaburzeniach z dziedzin psychiatrii i psychologii dziecięcej. Działanie poradni zdrowia psychicznego skupia się wokół doraźnych rozwiązań w przypadku kryzysów psychicznych i nerwowych, a także na długotrwałych działaniach psychoterapeutycznych w ramach sesji.

Dla kogo?

Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności u których stwierdzono:
• Zaburzenia schizofreniczne,
• Zaburzenia afektywne,
• Zaburzenia lękowe,
• Zaburzenia adaptacyjne


Skierowanie

Skierowanie na wizytę do lekarza psychiatry nie jest wymagane, natomiast skierowanie do psychologa/psychoterapeuty może być wstawione przez:
• Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
• Lekarza psychiatrę.

Zakres świadczeń

• Diagnostyka psychologiczna,
• Diagnostyka psychiatryczna,
• Rozpoznanie zaburzeń emocjonalnych, społecznych oraz intelektualnych,
• Porady psychologa,
• Porady psychiatry,
• Przygotowanie pacjenta do podjęcia terapii w Oddziale Dziennym.

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRII
Oddział dzienny został powołany do leczenia i rehabilitacji osób potrzebujących specjalistycznej opieki psychiatrycznej (która wykracza poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego), a równocześnie nie wymagających całodobowej opieki w warunkach szpitalnych.

Dla kogo?

Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności u których stwierdzono:
• Zaburzenia schizofreniczne,
• Zaburzenia afektywne,
• Zaburzenia lękowe,
• Zaburzenia adaptacyjne


Skierowanie

O leczeniu w oddziale dziennym decyduje lekarz psychiatra lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zakres świadczeń

W trakcie pobytu pacjentom oferowane są:
• Konsultacje psychiatryczne,
• Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa,
• Terapia zajęciowa,
• Psychoterapia grupowa,
• Warsztaty socjoterapeutyczne i treningi kompetencji społecznych,
• Trening behawioralny i społeczność terapeutyczną,
• Relaksację z muzykoterapią,
• Ćwiczenia ruchowe.


Gdzie jesteśmy? – Psychiatria dla dzieci i młodzieży

Oświęcim Dąbrowskiego - Euro-Med
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Dąbrowskiego 30
32-600 Oświęcim
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
Kontakt:
tel.: 663 206 334
e-mail: or.oswiecim@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
- Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży