Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje szereg działań terapeutycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania psycho-fizycznego dziecka. Pacjent pod opieką interdyscyplinarnego zespołu objęty jest kompleksową rehabilitacją skupiającą się na możliwie największym usprawnieniu psycho-motorycznym.

 

 • Dla kogo?

Rehabilitacją mogą zostać objęte dzieci, u których stwierdzone zostały zaburzenia rozwojowe w tym zespół Aspergera. Kwalifikacją do rehabilitacji są także choroby układu nerwowego, stany wynikające z przebiegu okresu okołoporodowego, wady rozwojowe, zespoły genetyczne, aberracje chromosomowe.

 • Skierowanie

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawianie jest przez oddział lub poradnię:

 • Pediatrę do 3 roku życia,
 • Neonatologiczną,
 • Rehabilitacyjną,
 • Ortopedyczną i traumatologiczną narządu ruchu,
 • Neurologiczną,
 • Reumatologiczną,
 • Endokrynologiczną dziecięcą,
 • Diabetologiczną dziecięcą,
 • Chirurgii dziecięcej.
 • Zakres świadczeń

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje przede wszystkim:

 • Poradę lekarską,
 • Terapię psychologiczną,
 • Terapię logopedyczną,
 • Terapię widzenia,
 • Terapię zaburzeń SI,
 • Świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii,
 • Zabiegi z zakresu fizykoterapii.

Gdzie jesteśmy? – Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Oświęcim Solna - Euro-Med Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Solna 4
32-600 Oświęcim
tel.: 665 130 650
e-mail: or.oswiecim.s@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego