Poradnie specjalistyczne

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnie specjalistyczne udzielają świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom nie wymagającym opieki medycznej w warunkach całodobowych lub całodziennych. Należy pamiętać, że nie obowiązuje rejonizacja w przypadku leczenia specjalistycznego. Oznacza to, że chory może się udać w celu uzyskania porady do dowolnie wybranego przez siebie miejsca, w dowolnie wybranym mieście.

PORADNIA LECZENIA BÓLU
Długotrwały ból łączy się głównie ze schorzeniami przewlekłymi, a jego częstotliwość wzrasta wraz z wiekiem pacjenta. Szacuje się, że problem ten dotyka około 55% procent pacjentów powyżej 85 roku życia. Najczęściej ból dotyczy układu mięśniowo-szkieletowego, ale ma związek także z bólem kończyn oraz współistnieje z chorobami onkologicznymi. Długotrwały, przewlekły ból znacząco pogarsza jakość życia, utrudnia codzienne funkcjonowanie i może prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak lęk lub depresja oraz zaburzeń snu.

Dla kogo?

Usługi poradni leczenia bólu kierowane są do pacjentów cierpiących na dolegliwości bólowe. Najczęściej ból dotyczy układu mięśniowo-szkieletowego, ale ma związek także z bólem kończyn oraz współistnieje z chorobami onkologicznymi.

Skierowanie

Do poradni leczenia bólu wymagane jest skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego specjalisty, posiadającego umowę z NFZ.

Zakres świadczeń

W ramach poradni wykonywane są blokady dostawowe, blokady okołonerwowe oraz pojedyncze zabiegi przeciwbólowe.
Leczenie w poradni bólu obejmuje:
• Kliniczną ocenę bólu,
• Diagnostykę
• Wdrażanie wielokierunkowego leczenia – farmakologię, zabiegi inwazyjne (blokady), fizjoterapię.
• Kontrolę skuteczności prowadzonej terapii bólu.
• Leczenie objawów niepożądanych wynikających ze stosowania leków przeciwbólowych.

PORADNIA WAD POSTAWY
W odpowiedzi na alarmujące dane o coraz powszechniejszych problemach dzieci z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała i wyzwaniem, jakie stanowi to dla współczesnej medycy, powstała Poradnia Wad Postawy. Jej podstawowym celem jest leczenie oraz ograniczanie skutków nieprawidłowej postawy ciała. Działalność rehabilitacyjna skupia się wokół ćwiczeń i działań terapeutycznych ograniczających już pierwsze sygnały świadczące o nieprawidłowościach, tak jak np. zaburzenia symetrii ciała, odstające łopatki, wad kolan i stóp, wysunięcie barków i głowy do przodu, bocznych odchyleń kręgosłupa.

Dla kogo?

Kwalifikacją do rehabilitacji wad postawy są:
• klifozy i lordozy (wtórne, nieokreślone);
• zespół prostych pleców;
• nabyte deformacje kończyn;
• zniekształcenia koślawe, szpotawe, zgięciowe;
• nabyte opadanie nadgarstka lub stopy;
• płaskostopie;
• nabyta, nierówna długość kończyn;
• zniekształcenia stawu skokowego i stopy.

Skierowanie

Skierowanie wystawiane jest przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zakres świadczeń

Ćwiczenia korekcyjne mające na celu korygowanie istniejących wad postawy i ograniczanie ich wpływu na sylwetkę.

PORADNIA LOGOPEDYCZNA
Problemy logopedyczne dzieci są jednym z wyzwań stojących na drodze prawidłowego rozwoju. Zaburzenia mowy, wtórne do nich zaburzenia różnicowania dźwiękowego powodują problemy szkolne, gorsze zapamiętywanie, niewykształcenie prawidłowych kompetencji społecznych, co w konsekwencji wpływa na pewność siebie i poczucie własnej wartości. Terapia logopedyczna ma więc na celu usprawnienie aparatu mowy, a w zależności od wady oraz jej przyczyny, albo całkowite, albo możliwie największe zminimalizowanie jej skutków.

Dla kogo?

Działalność poradni logopedycznej kierowana jest głównie do pacjentów, u których stwierdzono lub podejrzewa się:
• Upośledzenie umysłowe lekkie,
• Specyficzne zaburzenia mowy i języka – dyslalia, seplenienie,
• Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych – dyskleksja,
• Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych,
• Mieszane, specyficzne zaburzenia rozwojowe,
• Jąkanie,
• Ubytek słuchu (surdologopedia),
• Następstwa chorób naczyń mózgowych,
• Nieprawidłowości zębowo – twarzowe,
• Rozszczep wargi i podniebienia,
• Zaburzenia mowy nieklasyfikowane,
• Opóźniony rozwój mowy.

Skierowanie

Skierowanie do poradni logopedycznej wystawiane jest przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarza pediatrę, laryngologa lub innego specjalistę posiadającego umowę z NFZ.

Zakres świadczeń

Działalność poradni logopedycznej skupia się na diagnozie oraz systemowym, wielokierunkowym podejściu terapeutycznym do pacjenta.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Działalność poradni koncentruje się wokół leczenia istniejących schorzeń, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, diagnostyki oraz ograniczania następstw chorób układu krążenia. Specjaliści – kardiolodzy konsultują pacjentów w okresie przed- i poszpitalnym, kierują ich do oddziałów kardiologicznych lub uzdrowiskowych.

Dla kogo?

Usługi kardiologiczne w ramach poradni kierowane są do pacjentów cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, niewydolność serca oraz inne choroby układu krążenia.

Skierowanie

Do poradni kardiologicznej wymagane jest skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ.

Zakres świadczeń

Do poradni kardiologicznej kierowani są pacjenci z:
• Nadciśnieniem pierwotnym,
• Chorobami reumatycznymi zastawek (dwudzielnej, tętnicy głównej, trójdzielnej),
• Dusznicą,
• Ostrym zawałem serca,
• Chorobami naczyń płucnych,
• Niereumatologicznymi zaburzeniami funkcji zastawek (dwudzielnej, tętnicy głównej, trójdzielnej),
• Kardiomiopatią,
• Zaburzeniami przemian lipidów,
• Częstoskurczem napadowym,
• Migotaniem i trzepotaniem przedsionków,
• Niewydolnością serca,
• Zaburzeniami funkcji serca,
• Ostrym zapaleniem mięśnia sercowego,
• Chorobą tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych,
• Wrodzonymi wadami układu krążenia,
• Omdleniami i zapaściami.

PORADNIA REHABILITACYJNA
Podstawowym celem poradni rehabilitacyjnej jest przywrócenie lub pomoc w osiągnięciu maksymalnej sprawności danego pacjenta.

Dla kogo?

Usługi świadczone przez poradnię rehabilitacyjną obejmują przede wszystkim diagnozowanie oraz leczenie wrodzonych lub nabytych schorzeń narządu ruchu.

Skierowanie

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawiane jest przez lekarza medycyny rodzinnej (POZ) lub innego specjalistę, który posiada kontrakt z NFZ.

Zakres świadczeń

• porady lekarskie,
• kwalifikacje do zabiegów fizjoterapeutycznych,
• diagnostyka niezbędna do dalszego postępowania terapeutycznego.
• Lekarze specjaliści udzielający świadczeń w poradni rehabilitacyjnej kierują także pacjentów do leczenia szpitalnego bądź uzdrowiskowego,
• w poradni rehabilitacyjnej można uzyskać zaświadczenia o stanie zdrowia na potrzeby zespołów orzekania


Gdzie jesteśmy? – Poradnie specjalistyczne

Tychy - NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Grodzki Marek
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Zgrzebnioka 22
43-100 Tychy
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
Kontakt:
tel.: 32 329 61 52
tel.: 693 133 221
e-mail: centrumrehabilitacji@euro-med.net.pl
Zakres usług leczniczych:
- Poradnia leczenia bólu
- Poradnia wad postawy
- Poradnia kardiologiczna
- Poradnia rehabilitacyjna
- Poradnia logopedyczna
- Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
- Fizjoterapia ambulatoryjna